...

Regulamin korzystania ze spa

Postanowienia ogólne:


1. Sauna oraz jacuzzi należą do SPA i są integralną częścią BUKÓWKI-LUKSUSOWEJ BACÓWKI. Obowiązują w nich przepisy Regulaminu BUKÓWKI-LUKSUSOWEJ BACÓWKI oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem ze SPA należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Ze SPA mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w Strefie SPA wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
4. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:
a. chore na serce;
b. z nadciśnieniem, po udarach;
c. z chorobami naczyń krwionośnych;
d. ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych;
e. chore na choroby zakaźne, z zewnętrznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami,
f. z gorączką;
g. chore na tarczycę;
h. chore na padaczkę (epilepsję);
i. dzieci i młodzież do lat 18 bez opiekuna.
j. po spożyciu alkoholu
5. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w SPA powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
6. Korzystający ze SPA ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie ze SPA.
7. Każdy użytkownik SPA zobowiązany jest przed rozpoczęciem użytkowania do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem.
8. W SPA zabrania się przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
10. Na terenie SPA zabrania się:
a. wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu;
b. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno-grzewczych;
c. wykonywania zabiegów kosmetycznych;
d. wnoszenia alkoholu;
e. palenia tytoniu, e-papierosów i używania innych środków odurzających;
f. wnoszenia jedzenia;
g. niszczenia i uszkadzania wyposażenia;
h. nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
11. Po wyjściu z sauny należy bezwzględnie schłodzić ciało pod prysznicem. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.

12. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z jacuzzi, nie zaleca się również wysiłku fizycznego.

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ


1. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
2. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
3. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8–12 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8–12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
6. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2–3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
7. Po saunie należy wypocząć około 20–30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach
(około 0,5–1 l) wód mineralnych lub soków.
KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI
1. W wannie mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
2. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić wynajmującemu obiekt.
3. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany;
wpychania osób do wanny;
wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
zanurzania głowy i twarzy;
manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;
wylewania wody z jacuzzi.
Głębokość wody w wannie jacuzzi – 0,80 m

UWAGA!


DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.


UWAGA!


W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W STREFIE SPA LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPA jest integralną częścią REGULAMINU wynajmu BUKÓWKILUKSUSOWEJ BACÓWKI

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.